zondag 1 juli 2012

Multi-level marketing

 
Multi-level marketing (MLM), ook wel bekend als netwerkmarketing, relatiemarketing of teammarketing is een zakenmodel waarbij diensten of producten verkocht worden door middel van een gelaagd systeem van vertegenwoordigers of distributeurs, die ook wel (verkoop)consultants genoemd worden. Vaak gaat de gelaagde structuur gepaard met vooraf gestelde niveaus of levels, met vooraf gestelde kwantumkortingen. Het niveau wordt bepaald door de grootte van de gerealiseerde omzet. De omzet van een individuele vertegenwoordiger kan groeien door meer te verkopen aan eindgebruikers, of door meer wederverkopers aan zich te binden. Doordat deze wederverkopers op hun beurt ook weer wederverkopers aan zich kunnen binden ontstaat een gelaagd netwerk. Deze netwerksystemen kunnen in meerdere vormen worden toegepast door een fabrikant of leverancier. Zo zijn er unilevel-, binaire, single-level- en matrixsystemen.
Vrijwel altijd opereren MLM-deelnemers volledig op een freelancebasis, wat inhoudt dat ze niet in een arbeidsrechtelijke dienstbetrekking staan tot het moederbedrijf, de fabrikant of leverancier. De deelnemers zijn dus zelfstandige ondernemers en geen werknemers van het bedrijf. De top van de onderneming draagt geen (juridische) verantwoording voor de lagere niveaus.
Zo kan op goedkope wijze een groot distributienetwerk opgebouwd worden waarbij de markt dieper gepenetreerd wordt door de werking van mond-tot-mondreclame. Omdat de distributeurs vaak aan vrienden, kennissen of bekenden verkopen genieten ze meer vertrouwen dan in een gewone winkelsituatie. Een nadeel van deze vorm van verkopen voor het moederbedrijf is dat er minder controle over het verkoopproces kan worden uitgeoefend.

Investering en beloning
De distributeurs of consultants betalen bij de meeste moederbedrijven inschrijfgeld, vaak in de vorm van de aankoop van een beginnerspakket, een hoeveelheid producten voor eigen gebruik. Jaarlijks wordt er meestal nog een verlengingsbijdrage betaald, waardoor inactieve deelnemers administratief uit het netwerk kunnen worden verwijderd. Verder kopen de distributeurs voor eigen rekening promotiemateriaal zoals folders, demonstratiemateriaal, advertentiemiddelen. Cursussen die verzorgd worden door de moederbedrijven zijn meestal kosteloos. Bij de door de deelnemers onderling georganiseerde cursussen en motivatiebijeenkomsten wordt meestal een bijdrage betaald voor de onkosten zoals zaalhuur. Daarnaast worden door deelnemers uit hogere niveaus ook vaak motiverende boeken, cassettebanden en CD's verkocht. De verplichte afname bij deze zogenaamde tools business wordt als oneerlijk beschouwd.
Beloning vindt plaats op provisiebasis of door middel van bonussen bij verkoop. Doordat verkoop aan eindgebruikers of kleinere wederverkopers voor een hoger bedrag geschiedt dan de eigen inkoopprijs, kan de distributeur een marge realiseren. Soms worden distributeurs ook direct beloond voor werving van nieuwe distributeurs, maar doorgaans zal er slechts beloning volgen doordat de nieuwe distributeur meer verkoop genereert.

MLM en piramidespelen

Multi-level marketing is te vergelijken met (in Nederland verboden) piramidespelen. In een uitspraak van de Hoge Raad in februari 2005, met betrekking tot illegale piramidesystemen, werd het volgende daarover gezegd:
Cquote1.svgNaast het piramidespel zoals hierboven uiteengezet, bestaan er verkoopmethoden die in bepaalde opzichten gelijkenis vertonen met piramidespelen. Deze verkoopmethoden zijn bekend onder de naam "multilevelmarketing" of "netwerkmarketing". Deze verkoopmethoden of vorm van marketing vallen niet onder de definitie van het begrip piramidespel en zijn derhalve niet verboden onder het regime van de Wet op de kansspelen. Bij deze vorm van marketing verwerft de koper van een product het recht om zelf ook bepaalde producten te verkopen waarmee hij een bonus, een provisie of een percentage van de omzet kan verwerven. Hetzelfde geldt voor de opvolgende kopers. Qua structuur vertoont multilevel marketing gelijkenis met een piramidespel. Het doel van deze vorm van marketing is echter wezenlijk anders dan het doel van een piramidespel. Multilevel marketing is een verkoopmethode. Een te verwerven voordeel in de vorm van een bonus, provisie of omzetpercentage dient om de verkoop van de betreffende producten te bevorderen en vormt derhalve onderdeel van het verkoopsysteem.
Bij multilevel marketing is geen sprake van het betalen van een bepaald bedrag uitsluitend teneinde het recht tot deelname aan een organisatie of het recht tot het werven van nieuwe deelnemers/kopers te verkrijgen, maar staat de verkoop van producten centraal. De deelnemer koopt producten in voor een reële prijs, teneinde ze met winst te verkopen. In tegenstelling tot bij een piramidespel is er sprake van consumentenkoop in de zin van artikel 7:1 BW. De afnemer betaalt niet voor deelname, maar voor het product. De afnemers die geen producten willen of kunnen verkopen worden derhalve niet benadeeld.
Gezien het bovenstaande is er geen reden multilevel marketing te verbieden zolang het gebruikt wordt als een methode om producten te verkopen.
Cquote2.svg
Op vragen van de Tweede Kamer naar aanleiding van de memorie van toelichting aangaande multi-level marketing antwoordde de minister:
Cquote1.svgOp het moment dat een deelnemer aan een piramidespel geld inlegt, verwerft hij geen voordeel, doch slechts de kans op voordeel in de toekomst. Dat mogelijkerwijs te behalen voordeel is echter afhankelijk van de inleg door latere deelnemers. Is er echter sprake van de verkoop van producten tegen een reële prijs, dan is er geen sprake van een piramidespel.Cquote2.svg
In een uitspraak van de Hoge Raad in februari 2005, met betrekking tot illegale piramidesystemen en multi-level marketing heeft de Hoge Raad deze lijn gevolgd en bevestigd.
Met andere woorden: het verschil tussen een illegaal piramidespel en een legale multi-level-marketingorganisatie is dat bij een piramidespel de nadruk ligt op het werven van nieuwe leden/verkopers/consultants/distributeurs. In een legaal MLM-systeem worden er commissies verdiend op de verkoop van producten of de diensten aan een eindconsument. Er kan geen geld worden verdiend op alleen maar het "inschrijven" van potentiële distributeurs of consultants. Wel worden er commissies verdiend over de omzet van de aangeworven distributeurs of consultants. Het begrip reële prijs is daarbij cruciaal in de beoordeling van een en ander.
Dit betekent dat multi-level-marketingorganisaties en deelnemers duidelijk moeten kunnen maken dat de kosten die zij in rekening brengen aan deelnemers die direct of indirect voor hen verkopen redelijk zijn. In de praktijk ontbreekt die transparantie echter nogal eens.

Controverses en kritiek

Ondanks dit onderscheid bestaat er kritiek op multi-level marketing. Vaak vindt werving plaats op bijeenkomsten waarbij de deelnemer van tevoren niets te horen krijgt ("Ik weet iets gaafs, kom je dan-en-dan naar de die-en-die plaats in Nederland?"). Daar wordt vaak onterecht de indruk gewekt dat je er snel rijk mee kunt worden, en dat je, wanneer je genoeg anderen hebt aangeworven, niets meer hoeft te doen. Veel deelnemers komen bedrogen uit, hoewel anderen beweren dat je er wel hard voor moet werken en niet iedereen dat doet. Ook wordt wel eens over het hoofd gezien dat een eigen bedrijf veel verplichtingen kent en dat het vaak betekent dat er in de weekends en avonden moet worden doorgewerkt. In veel gevallen ontstaat de structurele winst pas na zes tot twaalf maanden hard werken, en behalen slechts een paar geluksvogels inkomens van 3500 euro per maand of meer.
Aan de beginnende distributeurs worden gouden bergen voorgespiegeld, maar er wordt niet bij verteld dat de meeste distributeurs aan het einde van het jaar niets hebben verdiend terwijl ze wel vaak kosten hebben gemaakt. Het leger van onderliggende distributeurs-lagen doet in principe al het verkoopwerk, verdient zelf praktisch niets, en een groot percentage distributeurs scheidt er in de loop van de tijd mee uit om te worden vervangen door nieuwe distributeurs.
Er bestaan websites als Mlmsurvivor.com die uitgebreid uit de doeken doen hoezeer de top van het multi-level-marketingbedrijf voordeel trekt uit de arbeid van de distributeurs van de onderliggende lagen, en dat praktisch iedereen de organisaties na enige tijd hard werken zonder een cent moet verlaten. In de Verenigde Staten is deze vorm van distributeurenuitbuiting uitgevonden, en zijn er ook veel meer mensen door benadeeld dan in Nederland. Dat is te zien op Falseprofits.com, waar een expert zelfs voorlichting geeft in China en Sri Lanka.
Soms worden er dure producten verkocht, of worden er aan de producten ten onrechte geneeskundige krachten toegeschreven. Veel magneetsieraden, 'helende zalfjes', potentiepillen en andere dubieuze producten in deze categorie worden via multi-level-marketingstructuren verkocht. Soms worden distributeurs bovendien verplicht betaalde cursussen van het moederbedrijf te volgen, of moeten ze goederen inkopen waarvan het onzeker is of ze die wel kwijt kunnen raken.

MLM en traditionele inkomsten

Het opstarten van een traditionele onderneming vereist over het algemeen meer inleg van vermogen dan het starten in een multi-level marketing, al is dat sterk afhankelijk van de branche waarin men zich begeeft. Bijvoorbeeld, een getalenteerd programmeur kan zijn of haar eigen softwareonderneming starten met slechts een inschrijving bij de Kamer van Koophandel voor +/-50 euro. Ook de inlegtarieven binnen multi-level marketing fluctueren sterk, van minder dan 100 euro tot enkele duizenden euro's. Voor een traditionele onderneming geldt doorgaans dat het break-even point wordt bereikt na zo'n 3-5 jaar, met andere woorden: de eerste 3-5 jaar wordt nog geen winst gemaakt. Bij ondernemen via multi-level marketing kan dit punt sneller bereikt worden, maar de meeste deelnemers zullen dit punt nooit bereiken. Daartegenover heeft het faillissement van een traditionele onderneming, afhankelijk van de rechtsvorm, mogelijk grotere financiële consequenties voor de ondernemer.
Verkopers in de detailhandel werken doorgaans in loondienst, en hun persoonlijke inzet heeft meestal geen directe invloed op de hoogte van hun inkomen (reguliere salarisverhogingen wegens goede prestaties daargelaten). In veel andere bedrijfstakken is het gebruikelijk om het vaste salaris uit te breiden met prestatiebonussen afhankelijk van de behaalde verkoopresultaten. Bovendien profiteren deze werknemers van een vast salaris, belastingafdracht door de werkgever, CAO-afspraken, collectieve verzekeringen etc. Bij ondernemen via een MLM-structuur is elke verkoper in feite zijn eigen eenmanszaak, waardoor deze zaken allemaal afzonderlijk (en op kosten van de ondernemer zelf) dienen te worden geregeld. Daarnaast kunnen deze ondernemers geen aanspraak maken op vakantiedagen of -geld, hebben zij geen gegarandeerd inkomen bij ziekte en is er geen pensioenopbouw geregeld. Het vaste salaris is vervangen door een onzekere arbeidstoekomst met onzekere pensioensopbouw.

dinsdag 26 juni 2012

Groene thee


De unieke mix van organische groene thee van hoge kwaliteit en Ganoderma Lucidum geeft deze drank een verleidelijk aroma.
Vele mensen genieten van de zachte en originele smaak van de groene thee en zijn verjongende eigenschappen op de gezondheid.
In China wordt groene thee al duizenden jaren gebruikt om de spijsvertering te bevorderen en als hulp om gewicht te verliezen. In tijden van hongersnood stopten mensen zelfs met het drinken ervan om hun vetreserve te behouden. Ondertussen is wetenschappelijk aangetoond dat je effectief met groene thee kan afvallen en dus je gewicht onder controle kan krijgen.


Groene thee wordt gemaakt uit de bladeren van de Camilla Sinensis plant, zonder deze te fermenteren. Dit heeft als gevolgd dat alle natuurlijke stoffen behouden blijven, terwijl deze bij fermentatie voor een groot deel vernietigd zouden worden. Als waardevolle bestanddelen vinden we een hele reeks vitaminen, aminozuren, eiwitten en sporenelementen terug. Samen met de nog rijkere samenstelling van Ganoderma Lucidum kan de groene thee van Organo Gold als een ware ‘gezondheidsbom’ beschouwd worden.
Net zoals koffie bevat groene thee ook cafeïne, maar in beduidend mindere mate. Toch kan dit zorgen voor problemen bij het slapen gaan. De toevoeging van Ganoderma Lucidum neutraliseert echter de aanwezige cafeïne zo goed als volledig waardoor een kopje groene thee juist voor het slapen gaan geen probleem mag geven.

De eigenschappen van groene thee:
 • Verhoogt de basisstofwisseling, wat ook invloed heeft op vetverbranding en dus gewichtsverlies
 • Versterkt het immuunsysteem
 • Verdunt het bloed en bevordert de spijsvertering
 • Goede werking bij hart- en vaatziekten
 • Zorgt voor een daling van het bloedsuikergehalte en helpt dus diabetespatiënten
 • Verlaagt totale cholesterol en zorgt voor een betere verhouding tussen (slechte) LDL-cholesterol en (goeie) HDL-cholesterol. Dit vanaf 3 kopjes per dag.
 • Vertraagt het verouderingsproces, o.a. door vitamine E en tannines, die een anti-oxiderende werking hebben.
 • Antibacteriële en antivirale werking door de polyfenolen
 • Genezende invloed op tumoren, ontstekingen en zweren
 • Remmende werking op het ontstaan van kankerveroorzakende stoffen door de aanwezigheid van catechinen
 • Goed voor het geheugen, positieve invloed bij Alzheimer patiënten
Organo Gold richt zich op 1 ingrediënt namelijk de Chinese paddestoel ''Linghzi'' of beter gekend als ''Reishi'' of  ''Ganoderma Lucidum'' :
deze heeft een zeer heilzame, versterkende werking en wordt daarom in de Chinese traditionele geneeskunde al meer dan 4.000 jaar toegepast voor kleine kwaaltjes tot en met levensbedreigende ziektes.
Aziatische landen stellen dat Reishi je ‚een lang leven’ geeft.
Ook in de Westerse geneeskunde heeft men nu aandacht voor deze bijzondere paddestoel en is men overtuigd dat deze bijdraagt bij het verminderen van het risico van kanker en hart- en vaatziektes, en het versterken van onze natuurlijke afweer.
 Omdat Reishi een wat vreemde smaak heeft is Organo Gold op het simpele idee gekomen om deze krachtige paddestoel te verwerken in eenvoudigweg koffie, groene thee en chocolademelk.


Elke dag een kopje en je verlengt je leven! 


Gratis staaltje klik hier

zaterdag 23 juni 2012

Nadelen van koffie voor je gezondheid

Koffie heeft nadelen voor de gezondheid en is een belangrijke oorzaak van vermoeidheid.
Koffie remt de aanmaak van melatonine, waardoor we doodmoe wakker worden na een nacht zonder slaap.
Cafeïne zelf wekt de hersenactiviteit op.
Het effect van vermoeidheid is dus tweeledig.
De bloedsuikerspiegel raakt tevens ontregelt door cafeïne en zo heeft de cafeïne in koffie nog meer nadelen.Oorzaak van koffie en chronische vermoeidheid

Is koffie ergens goed voor?
Meer dan twee kopjes koffie drinken heeft nogal wat nadelen voor onze gezondheid.
Een van de grootste nadelen is vermoeidheid door koffie.
De cafeïne die men binnenkrijgt bij consumptie van koffie bewerkstelligt een negatieve wisselwerking tussen bloedsuikerspiegel, slaapproblemen, aanmaak van melatonine en zelfs overgewicht.
Wie uitgerust en energiek de dag door wil komen drinkt koffie met mate.


Een kopje koffie ontregelt de bloedsuikerspiegel

Koffie heeft behoorlijk nadelige gevolgen voor de bloedsuikerspiegel.
De bloedsuikerspiegel stijgt en doordat het insulineniveau verhoogt wordt om de spiegel te verlagen wordt adrenaline aangemaakt.
De pancreas raakt uitgeput en de bijnieren vanwege de overproductie van adrenaline ook.
Dit kan zelfs resulteren in een burn out.
Slaapproblemen en melatonine


Koffie heeft een stimulerende werking.
De opwekkende werking die cafeïne heeft op de hersenen blijft zo'n 6 uur duren na een kopje koffie.
Echter, wanneer men koffie na koffie drinkt kan het maar liefst 15 uur duren voordat de cafeïne uitgewerkt is.
Door de opwekkende werking kan het uren duren voordat we in slaap komen en blijven.
De cafeïne heeft onze geest te actief gemaakt.

Koffie remt de aanmaak van melatonine, terwijl melatonine belangrijk is voor het uitblijven van slaapproblemen. Door beide factoren, koffie en de geblokkeerde aanmaak van melatonine, kampen we met vermoeidheid en slaapproblemen.Gewichtstoename door koffie


Melatonine is niet alleen belangrijk voor een gezond slaapritme, maar er tevens verantwoordelijk voor of we geleidelijk aan aankomen of slank blijven.
Wanneer men door te veel koffieconsumptie een geremde melatonine-aanmaak heeft, is koffie gedeeltelijk verantwoordelijk voor kilo's die er geleidelijk aan bijkomen.
Wie structureel slaaptekort heeft, verouderd sneller en komt eerder aan.
Hier komt ook nog bij dat door de instabiele bloedsuikerspiegel die veroorzaakt wordt door cafeïne men onregelmatig en verkeerd gaat eten.

Stress, angst en koffie

Koffie verhoogt het stressniveau.
De effecten van koffie op stress is onderzocht (Universiteit Bristol, Duke University).
Na onderzoek bleek dat, vooral bij de mannelijke deelnemers,zich meer gespannen voelen na het drinken van koffie, wat normaal is omdat cafeïne verantwoordelijk is voor de aanmaak van epinephrine.
Bovendien neemt de productiviteit af en niet toe.
Stress verhoogt het verouderingsproces.
Wie jeugdig wil blijven doet er goed aan slechts met mate koffie te drinken.Koffie en depressie


Omdat koffie vochtafdrijvend werkt lopen koffiedrinkers die heel de dag door koffie drinken een grote kans op depressiviteit op.
En dit komt door de uitwerking die vochttekort op tryptofaan in de hersenen heeft.
Tryptofaan is van belang voor de aanmaak van serotonine.
Serotonine is dan weer onmisbaar voor ons gevoel van geestelijk welbevinden en ons humeur. Door serotoninetekort ontstaan angstgevoelens en gevoelens van somberheid.
Uit onderzoeken blijkt (o.a. Biocompare) dat 30% van de koffiedrinkers overgevoelig is voor cafeïne.
Proefpersonen ondervonden een versnelde hartslag en een opgejaagd en angstig gevoel bij overconsumptie.
Ook de vertraging van bloedtoevoer naar de hersenen zorgt voor angsten, somberheid en gebrek aan concentratie. Bovendien voelt men zich geïrriteerd, en neemt het denkvermogen af.

Missed something!!!